Birmovanecké stretká

Spoločenstvo don Bosco sa zapája aj do prípravy birmovancov. Keďže sviatosť birmovania je sviatosťou , ktorá robí z človeka dospelého kresťana, je potrebné, aby mal tento dospelý kresťan okrem viery v Boha aj znalosti o jeho viere.

Stretnutia sú rozdelené na dve časti. Jedna časť je taká, že všetci kandidáti na sviatosť birmovania (birmovanci) majú spoločné stretnutia s p. farárom, ktorý im ozrejmuje otázky vo viere.

Druhou časťou prípravy sú stretnutia s animátormi z nášho spoločenstva na ktorých sa snažíme birmovancom povedať, prečo je stále „in“ veriť v Boha a priblížiť im vieru z takého bežného ľudského hľadiska.

Veríme, že touto prípravou im dokážeme odovzdať aspoň časť zo svojej viery a povzbudiť ich do ďalšieho nasledovania Boha.


Featured Photos

V Zdravom tele zdravý duch... Posted by author icon admin sep 14th, 2018 | no responses
Letný kresťanský tábor... Posted by author icon admin aug 19th, 2018 | no responses

Random Photos

Sv. Mikuláš v našej farnosti... Posted by author icon admin dec 12th, 2013 | no responses
Najkrajší vianočný darček... Posted by author icon admin jan 10th, 2015 | no responses

Nová anketa

Otázka pre násťročných - Ak by ste chodili na stretká, ako by ste ich radi trávili?

Pozri si výsledky

Loading ... Loading ...

Najbližšie akcie

V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH (SPARŤAN RACE)

Kedy? 9.9.2018
Kde? Areál ZŠ GBELY